Random header image... Refresh for more!

van heldere bronnen en draden

één van de mooiste geschenken die j. mij heeft gegeven is de wetenschap dat er in mij een liefde is die oprecht is. dat ik in staat ben om zo zonder voorbehoud van mijn dochter te houden heeft mij – in mijn eigen ogen – gerehabiliteerd.

en tegelijk stelt dit vermogen tot liefde ook diepe vraagtekens bij de vooronderstellingen waarmee ik de wereld benader. er zijn blijkbaar in mij domeinen die niet zijn bezoedeld, bronnen die nog helder zijn.

het mooie aan elke dag twintig minuten ‘zitten’ is dat het, alleen al als bewuste actie, een tegenwicht vormt tegen mijn intrinsieke drang om elk moment van de dag te optimaliseren. het is in zekere zin elke dag de ervaring van het klooster en van rome herhalen: er zijn duizenden draden waarmee ik aan dit leven vast zit. in de stilte kom ik die draden op het spoor.