Random header image... Refresh for more!

newman’s stations | geen wijs uit de ruimte

in een interview met david sylvester zegt barnett newman: »I hope that my painting has the impact of giving someone, as it did me, the feeling of his own totality, of his own separateness, of his own individuality, and at the same time of his connection to others, who are also separate.« dit is wat zijn doeken beogen – mij terug te werpen op mijzelf, mij mijn plaats te wijzen.

“hier sta ik, het kan niet anders.” het doek wijst mij mijn plaats. in de stations is het niet duidelijk wat voorgrond, wat achtergrond is. het perspectief van het doek zelf verdwijnt en wat er voor in de plaats komt is het perspectief van mijzelf als kijker: ik ben het die uit deze ruimte geen wijs wordt.