Random header image... Refresh for more!

waggelen in italië

hoe het bruin in haar ogen goud fonkelt
als het ochtendlicht haar gezicht raakt, 
haar handje dat mijn pink omvat –
samen waggelen we de heuvel af
 
de warmte, de zon en de heerlijkheid van het leven hier maken het me moeilijk om me uiteen te zetten met het lijden. kruisgang, vernedering en eenzaamheid lijken ver weg. alsof in dit licht ook de pijn verbleekt.