Random header image... Refresh for more!

(on)orthodox

in jeruzalem werd een parkeergarage geopend op shabbat – met alle gevolgen van dien in de ultra-orthodoxe wijk mea shearim. zelfs voor mij als theoloog is het onbegrijpelijk hoe deze, over het algemeen vreedzame, groeperingen zo ten strijde kunnen trekken. maar het levert wel fantastische beelden op.