Random header image... Refresh for more!

with or without you

ik weet weer: ik heb mij nog niet definitief uiteengezet met mijn geschiedenis met GOD. op de een of andere manier kan ik het niet begraven, kan ik die tijd niet onder een laag grond stoppen, er een zerk op zetten met het opschrift “hier rust mijn tijd met GOD” en verder met mijn leven. en wat dan nu? niets. mijn GOD loopt met mijn levenstijd mee en terwijl de minuten elke dag wegtikken tikt ook onze tijd samen langzaam verder. dat stuk van mijn jeugd draag ik half-levend, half-dood en half-verlamd in mij mee. bij tijd en wijlen grijpt de rotte lucht van de ontbinding mij bij de keel en weet ik mij weer verdeeld door dit gebed: GOD, verlos mij van dit leven dat wij delen, maar laat mij leven met wie mij lucht in deze broze longen schonk.